DŘEVO

 

STÁŘÍ, V JAKÉM SE KÁCEJÍ RŮZNÉ DRUHY STROMŮ

DRUH STÁŘÍ V LETECH
Akát 20-60
Topol černý 30
Bříza, topol bílý, olše 40
Javor, cedr, třešeň, klen 50
Modřín, eben, jilm, borovice 70-80
Jedle, jasan, ořech 100
Buk 100
Kaštan, cypřiš, duby 80-250

 

PŘÍKLADY TVRDOSTI DŘEVA

Velice tvrdé eben, zimostráz, hloh, habr
Tvrdé třešeň, javor, dub, tis
Středně tvrdé buk, ořešák, kaštan, hrušeň, platan, akát, mahagon, cedr, jasan, teak
Měkké jedle, bříza, olše, borovice, smrk
Velmi měkké topoly, vrba, balza

 

 

ZAVEDENÉ TERMÍNY V OBCHODU SE DŘEVEM

HRANOLY – dlouhé kusy dřeva pravoúhlého průřezu s ostrými hranami, které mají v průřezu plochu nejméně 100cm2.

POLOHRANĚNÉ ŘEZIVO – kulatina je oříznuta jen ze dvou stran, nejčastěji používané na pražce.

FOŠNY – řezané dřevo tlusté nejméně 40mm, u jehož průřezu je delší strana nejméně dvakrát větší nežli kratší strana.

PRKNA – řezané dřevo, jehož tloušťka je nejméně 8mm a nepřesahuje 40mm.

LATĚ – řezané dřevo s průřezem do 32cm2 a maximální šířkou 80 mm.

LIŠTY – latě s různými profily předem připravené pro dekorační účely.

DÝHA – tenké listy dřeva o tloušťce 0,55-3,5mm. Jsou k dispozici v různých délkách a šířkách.

STŘEŠNÍ TRÁMY – dlouhé dřevěné hranoly používané jako střešní nosníky. Vyrábějí se ze dřeva, které má málo suků.

SPÁROVKY – nabízejí se jako polotovary s různou tloušťkou. Vyrábějí se z pruhů dřeva širokých přibližně 2-5cm a dlouhých 10-20cm, které jsou k sobě lepeny na tloušťku 2-5cm.

KŮLY A SLOUPY – vyrábějí se z vyschlých odkorněných kmenů. Průměr se pohybuje v závislosti na jejich délce v rozmezí 10-18cm.

 

PRŮMYSLOVĚ VYRÁBĚNÉ MATERIÁLY

  1. LAŤOVKY – desky vyráběné z dřevěných masivních latěk různé délky lepených nebo skládaných dohromady
  2. PŘEKLIŽKOVÉ DESKY – několik vrstev dýhy slepených dohromady. Počet lepených vrstev je vždy lichý.
  3. DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY – desky se vyrábějí z dřevěných třísek, pilin, nebo hoblin slepených k sobě za současného působení vysokého tlaku a teploty
  • Polotrvdá dřevovláknitá deska (MDF) – desky jsou zhotoveny z lisovanch dřevěných vláken spojených systetickým lepidlem. Vlákna se získávají z dřených odřezků.
  • Tvrdá dřevovláknitá deska (HDF) – složená z lisovaných dřevěných vláken a vyznačuje se vysokou hustotou. V ČR jsou známy pod obchodním názvem sololit.
  • Dřevotřísková deska – desky z jemných dřevěných třísek slepených k sobě za vysokého tlaku a teploty.
  • Desky vyrobené z třísek – OSB (orientated strand board) – deska se stejnoměrně orientovanými vlákny. Vyrábí se z  třísek 80mm dlouhých a 1mm silných. Jsou i další typy (velkotřískové, waterboard)    .

4. DALŠÍ TYPY DESEK NA BÁZI DŘEVA

- A další typy

- Ohýbatelné desky, deska s paralelně orientovanými vlákny PSL, vícevrstvé desky, atd.

Zdroj: Gorg Blanc: Dřevo od A do Z, Rebo Productions, 2010